image

PeyamaKurd - Diyarbakır’da Kürd Gençlik Platformu kuruluşunu ilan etti.

Kürtçe ve Türkçe düzenlenen basın açıklamasında “Kürt gençlerinin büyük bir kesimi yaşanan çatışmalardan ötürü metropollerde, toprağından uzak bir şekilde yaşamını sürdürmek zorunda. Fuhuş ve uyuşturucu gibi toplumsal dokuyu bozan faktörler devlet desteği ile Kürt gençleri arasında yaygınlaştırılıyor. Kürt dilini ve tarihini bilmeyen, bunlardan kopuk yeni bir genç nesil oluşuyor” ifadesi kullanıldı.

“Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin Kürt gençleri tarafından sahiplenilmesi için bu sivil-gençlik platformunu kuruyoruz” denilen açıklamada, “Mücadelenin tüm alanlarında sivil itaatsizliğe dayalı, şiddeti reddeden bir metodu benimsiyoruz” vurgusu yapılarak devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin en büyük parçası olan Kuzey Kürdistan'da ise Türk devletinin sömürgeci varlığı ağırlaştırılmış bir şekilde devam etmektedir. Kürtlerin tüm meşru hakları inkar ediliyor, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini dile getiren tüm kişi ve kurumlar Türk devletin baskısı altına alınıyor.

Türk devletinin fiziki ve kültürel soykırımının en büyük bedelini Kürt gençleri ödüyor. Kürt gençlerinin büyük bir kesimi yaşanan çatışmalardan ötürü metropollerde, toprağından uzak bir şekilde yaşamını sürdürmek zorunda. Fuhuş ve uyuşturucu gibi toplumsal dokuyu bozan faktörler devlet desteği ile Kürt gençleri arasında yaygınlaştırılıyor. Kürt dilini ve tarihini bilmeyen, bunlardan kopuk yeni bir genç nesil oluşuyor

Biz Platforma Ciwanên Kurd olarak, Kürt ulusunun geleceği olan gençleri, Türk devletinin sömürgeci, asimilasyon uygulamalarına karşı bilinçlendirmek için mücadelede yerimizi alıyoruz. ‘Ulusların kendi kaderini tayin hakkı’ ilkesinin Kürt gençleri tarafından sahiplenilmesi için bu sivil-gençlik platformunu kuruyoruz.

Platforma Ciwanên Kurd olarak mücadelenin tüm alanlarında sivil itaatsizliğe dayalı, şiddeti reddeden bir metodu benimsiyoruz.

Kürt gençlerinin kendi dilini, tarihini, kültürünü öğrenmeleri için mücadele edeceğiz. En temel meşru hakkımız olan ana dilde eğitim hakkını elde edebilmek için çalışacağız. Tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanında araştırmalar yapmayı, bu alanlarla ilgili sempozyumlar, konferanslar, paneller düzenleyemeyi hedefliyoruz.

Kürdistani kimlik, tüm gençlik katmanlarının ortak aidiyetidir.  Platforma Ciwanên Kurd olarak farklı inanç ve görüşlere sahip Kürt gençlerini bu ortak paydada bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Çoğulcu, katılımcı bir demokrasiyi tüm alanlarda hakim kılmaya çalışacağız. Gençliğin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı yetişmesi, çağdaş değerlerle ve toplumsal sorumluluk duygusuyla donanması için gerekli çabayı sarf edeceğiz. Özgüveni gelişmiş, kendi geleceği hakkında karar verebilen, bilinçli bir gençliğin ülkemizin özgürlük mücadelesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kürdistan’ın dört parçasındaki gençler arasında diyalog, işbirliği ve dayanışma ağlarını kurmayı; ülkemizin her parçasındaki bilgi, birikim ve deneyimleri ortaklaştırmayı önemli buluyoruz.”