Maaş haczine dikkat!

Kredi ve kart borcunu veya senetlerini zamanında ödeyemeyen çalışan, çalışmayan, emekli birçok kişi var. Ödenemeyen borçlar nedeniyle alacaklılar haciz işlemi başlatıyor.

Maaş haczine dikkat!

Farklı nedenlerden dolayı aldığı krediyi veya kredi kartı taksitlerini ödeyemeyen birçok kişi var. Bunlardan bazıları çalışan bazıları ise emekli veya esnaf. 90 gün içinde ödenmeyen borçlar için bankalar, yasal takip başlatıyor. Bu sürede ödenen borçlardan sadece gecikme faizi alınıyor. 90 günü geçen alacaklar için banka, son kez çağrı yapıyor ve 7 gün ek süre tanıyor.

SGK KAYDINA BAKILIYOR!

Bu dönemde de kapanmayan borç için avukat devreye giriyor. Dosya avukata gidince isim kara listeye yazılıyor. Ardından icra takibine varan işlemler yapılıyor. Burada ilk etapta vatandaşın maaşının haczi gündeme geliyor. Kesinleşen icra takibinden sonra maaş haczinin yapılabilmesi için alacaklı veya alacaklı vekili tarafından ilgili icra müdürlüğünden borçlu kişinin SGK kaydı sorgulatılıyor.

İŞ YERİNE BELGE GÖNDERİLİR

SGK kaydı sonucu borçlunun çalışıp çalışmadığı ve çalışıyorsa nerede çalıştığı ve işyeri adresi öğrenilir. Daha sonra çalışan kişinin işyerine yine icra müdürlüğü tarafından maaş haczi müzekkeresi gönderiliyor ve borçlu kişinin maaşından kesinti yapılıp işverence icra dairesine ödemesi isteniyor. İşverenin bu müzekkereye uyması zorunluluk. Aksi durumda suç unsuru oluşuyor.

YASAL SINIR BULUNUYOR

Maaş haczedilebiliyor. Ancak bunun bir sınırı var. İş Kanunu’na göre; nafaka borcu hariç çalışanların aylık ücretinin yüzde 25’inden (dörtte biri) fazlası haczedilemiyor. Burada da kişinin net maaşından aile yardımı, Asgari Geçim İndirimi ve çocuk parası düşüldükten sonra kalan kısma kesinti yapılır. Örneğin; söz konusu miktarlar düşülünce 2000 lira kalıyorsa bu tutarın 500 lirasına haciz konulabilir. Bu oran ancak borçlunun muvafakati ile yani onayıyla artırılabilir. Borçlar Kanunu’nda da bu konuda ‘rıza olmadıkça işçinin borcunun, ücret alacağından düşülemeyeceği’ yer alıyor.

EMEKLİLER İÇİN DE GEÇERLİ

Kanuna göre; ‘memur emeklileri dışındaki’ SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor. Alacağın takibini yapan icra daireleri, emeklinin maaşına haciz konulması için yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediy or. Yasa, yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları için hacze izin veriyor.

Kaynak: Diyarbakır Söz

Çok Okunan Haberler