Yazılım ordusu çoğaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının raporuna göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de 245 bin aktif yazılım geliştirici ve 40 bin "freelancer" yazılımcı olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin bu alandaki ihtiyacını karşılamak amacıyla "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık Programı" uygulanıyor, Yetenek transferiyle 1600'e yakın yazılımcı bu alana dahil edilirken Türkiye Yazılım Envanteri Projesi'nde de son aşamaya gelindi

Yazılım ordusu çoğaldı

Türkiye, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "dijital dönüşüm" çalışmalarıyla yazılım ekosistemini güçlendirmeye çalışırken bu alanda faaliyet gösterenlerin sayısı 300 bine doğru ilerliyor.

ZAMANINDA İNSANA YATIRIM

Türkiye'nin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşturulması ve bu alanda küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla uygulamaya alınan projeler meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda, sağlanan eğitimler ve yetenek transferlerinin de katkısıyla yazılımcı sayısı hızla arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 245 bin aktif yazılım geliştirici, 40 bin de "freelancer" yazılımcı olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki toplam yazılımcı sayısının son dönemde eklenenlerle birlikte 300 bine yaklaştığı öngörülüyor.

YETENEK TRANSFERİ

Yazılımcı ihtiyacının karşılanabilmesi için çeşitli projeler de devreye alınıyor. Bu alandaki yol haritası "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı" ile çizildi.

Programla yetenek transferinden envanter oluşturmaya, akademi kurulmasından açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmeye ve lisanslamaya kadar çeşitli projelere odaklanıldı.

YAZILIM EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

Yürütülen projelerden biri Türkiye Yazılım Envanteri Projesi oldu. Projeyle yazılım alanında firma, iş gücü ve ürün verisinin elde edilerek politika ve strateji belgesi oluşturma gibi süreçlerde veriye dayalı kararlar alınabilmesi ve firmaların devlet destek ve teşviklerinden daha etkin bir şekilde yararlandırılabilmesi amaçlanıyor. 3 fazdan oluşan projenin iki fazı tamamlanırken son fazda portalın kodlanarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARA AĞIRLIK

Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilmesi ve bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda çevrim içi eğitim programları uygulanacak, bu amaca yönelik eğitim modeli ve yetkinlik değerlendirme sistemi oluşturulacak.

KAMPÜSTE YAPAY ZEKA DERSLERİ

"Yazılımcı ordusu"nu büyütmek için üniversite-özel sektör işbirliğiyle programlar da uygulamaya alındı.

Bu kapsamda Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık" programları uygulanıyor.

KAZAN-KAZAN FELSEFESİ

Katma değeri yüksek, sürdürülebilir, tüm paydaşlar için kazan-kazan felsefesine ve üniversite-sektör işbirliğine dayanan "Sektör Kampüste Programı" ile üniversite öğrencilerinin sektörden yetkin kişilerle bir araya gelerek iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.

4250 ÖĞRENCİ YARARLANDI

İlk defa 2022-2023 bahar döneminde 20 üniversite ve firmanın paydaşlığıyla uygulanmaya başlanan programla 1500'den fazla öğrenci eğitim aldı. 2023-2024 güz döneminde ise 78 firma, 65 üniversite paydaşlığında, 4 bin 250 öğrenciye ders verildi.

YAPAY ZEKA UZMANLIĞI

"Yapay Zeka Uzmanlık Programı" da sektörde ürün ve hizmet kalitelerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik uzmanlıkların nitelikli adaylara kazandırılması ve insan kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesi için başlatıldı.

SİBER GÜVENLİK GELİŞTİRİLECEK

Türkiye Açık Kaynak Platformu da ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmeyi, lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmayı, nitelikli yazılım geliştirici ve açık kaynak yazılım destek hizmetlerini sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedefliyor.

SİBER GÜVENLİKTE MİLLİ ÇÖZÜMLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ülkenin siber güvenlik alanında tehditleri bertaraf etmesi için milli çözümlere dayalı programlar da uygulanıyor.

Bu kapsamda, siber güvenlik ekosisteminin faydalanması ve katma değeri daha yüksek ürün ve çözümler geliştirilmesi amacıyla kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin de dahil olduğu siber güvenlik ürün ve teknoloji projeleri geliştirilecek. Proje çıktılarının, açık kaynak kodlu olarak siber güvenlik ekosistemiyle paylaşılması ve uçtan uca güvenlik, entegrasyon ve fonksiyonellik testlerinin yapılması planlanıyor.

YETENEK TRANSFERİNDE İLK SIRA RUSLARIN

Yetenek transferiyle de yazılımcı ordusu büyütülüyor. Bu kapsamda 1702 başvuru alınırken bunlardan 1598'i Türkiye teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağı düşüncesiyle olumlu değerlendirildi.

En çok başvuru alınan ilk üç meslek, 440 kişiyle yazılım tasarımcısı, 377 ile yazılım geliştirici ve 144 ile yazılım test edicisi oldu. En fazla başvuru ise 833 ile Rus uyruklu kişiler için yapıldı.

Kaynak: Diyarbakır Söz